ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ 444 หมู่ 5 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
 

หมายเลขโทรศัพท์  053-096009  หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ)  053-096008

สำนักปลัด ต่อ 111

กองการศึกษา ต่อ 112

กองสาธารณสุขฯ ต่อ 113

กองคลัง ต่อ 115

กองช่าง ต่อ 117

ห้องนายกเทศมนตรี ต่อ 123

ห้องประชาสัมพันธ์ ต่อ 0

(ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย) 

เพลิงไหม้/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  (ห้องป้องกันฯ) หมายเลข : 053-096132

เหตุด่วนเหตุร้าย / อุบัติเหตุ แจ้งศูนย์กู้ชีพเทศบาลฯ หมายเลข : 081-287-6124