แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 376
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 132
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 146
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 220
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 184
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 168
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 175
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 330
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 182