การกำจัดวัชพืช บริเวณฝายศรีป้าน ม.5 บ้านเกาะทราย ต.ทากาศ อ.แม่ทา

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ออกตรวจสอบการดำเนินงาน การกำจัดวัชพืช บริเวณฝายศรีป้าน ม.5 บ้านเกาะทราย ต.ทากาศ อ.แม่ทา ซึ่งได้รับแจ้ง ขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มเกษตรกร ผู้ทำนาทำสวน เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำในลำน้ำแม่ทา ให้สะดวก และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลทากาศ

 

ตลาดนัดบุญแบ่งปัน ตำบลทากาศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00น. เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เทศบาลตำบลทากาศเหนือ กำนัน และผู้ใหญ่ ในตำบลทากาศ จัดงาน "ตลาดนัดบุญแบ่งปัน ตำบลทากาศ" ภายใต้โครงการ 4เสาต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน ณ วัดทาหมื่นข้าว
เพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่กับการดูแลสุขภาพกาย ให้สามารถรับมือกับสภาวะอารมณ์ด้านลบและผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน
โดยมีกิจกรรมสำคัญ 4 เสา (4Pillar : ลำพูนโมเดล) ดังนี้
1.ระบบข้อมูล ชี้เป้าให้ชัดเจน
2.ระบบดักจับ-ภายใต้ชุดข้อมูลที่มีอยู่ รู้สัญญาณเตือน
3.ระบบป้องกันและบำบัด-ยา 6 ขนาน
4.ระบบบริหารจัดการ-3ก(กรรมการ กองทุน กิจกรรม)
สร้างพลังในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน โดยมี นายแพทย์ ธงชัย เลิศวิไลรัตรนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 1 และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมงานในครั้งนี้
 
 
 

เจาะบาดาลน้ำตื้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ดำเนินการเจาะบาดาลน้ำตื้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา บ้านแพะใต้

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจงค์ สารกาศ และนายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ข้างถนนในหมู่บ้าน ตกแต่งกิ่งต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาด ตามโครงการ"ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ชุมชนบ้านแพะใต้