:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.05098 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร หมู่ที่ 5 บ้านศรีป้าน ตำบลทากาศ ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทากาศ อ

วันที่ลงประกาศ: 14 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_46_21_42_913.pdf