:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหมื่นข้าว ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

วันที่ลงประกาศ: 4 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


file

mid_6_2022_9_15_206227.pdf

mid_6_2022_9_15_207892.pdf

mid_6_2022_9_15_209040.pdf

mid_6_2022_9_15_210112.pdf