โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านศรีป้าน ช.ที่1 ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี

  • พิมพ์
วันที่ 20 มีนาคม 2565 หมู่บ้านศรีป้านดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านศรีป้าน ช.ที่1 ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี สนับสนุนโดยกองทุนหลังประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ ซึ่งมีนายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ เรือนคำ และนายประพันธ์ ดวงแก้วกาศเป็นกรรมการตรวจประเมินโครงการ
**********************************
ภาพ/ข่าวโดย : นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการ : นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลทากาศ
โทร.053-096008
โทรสาร. 053-096009
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์ : www.thakat.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลทากาศ