ประมวลภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่หมู่ 10,14,15,16 ตำบลทากาศ

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 15-24ก.ย.59 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ นำคณะเข้าตรวจเยี่ยม และ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 10,14,15,16 ตำบลทากาศ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก เหตุอุทกภัยเมื่อ วันนี้ 14 กันยายน 2559 ส่งผลให้ สะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำแม่ขะนาด บ้านดอยยาว หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศ พังเสียหาย 1 แห่ง และพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับสิ่งของที่นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย เทศบาลตำบลทากาศ ได้รับการร่วมบริจาค จาก  ท่านพระครูปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น คุณคมสัน ชาติสุข คุณบรรพต คงเจริญ จากชมรมพระกริ่ง สจ. กัลป์ สะคำปัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต 1 อ.หนุ่มมงคล ยอดเพชร พร้อมคณะสถานีวิยุ MK.โรริโอ105.50 ลำพูน ชุดเคลื่อนที่เร็วนิคมอุตสหากรรมกลุ่มขุนศึกหริภุญชัย และ กลุ่มวีโก้ชาวเหนือรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาจากหลายภาคส่วนที่มีจิตกุศลในการร่วมกันบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

 

 

 

Prev Next

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทากาศ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ 2545

15-08-2565

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทากาศ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ 2545

Read more

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหมื่นข้าว ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

05-08-2565

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหมื่นข้าว ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

Read more

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหมื่นข้าว ครั้งที่2

28-07-2565

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหมื่นข้าว ครั้งที่ 2

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านหมื่นข้าว

18-07-2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านหมื่นข้าว

Read more

ประกาศ รับโอนย้าน พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น ในตำแหน่งสายบริหาร

12-07-2565

ประกาศ รับโอนย้าน พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งสายบริหาร

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประปาหอถังสูง บ้านหมื่นข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

01-07-2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประปาหอถังสูง บ้านหมื่นข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านเกาะทราย

27-06-2565

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านเกาะทราย

Read more

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหมื่นข้าว

27-06-2565

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหมื่นข้าว

Read more

ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาสำหรับประชาวิจารณ์ โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านเกาะทราย

21-06-2565

ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาสำหรับประชาวิจารณ์ โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านเกาะทราย

Read more

รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานครูเทศบาล

08-06-2565

รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานครูเทศบาล

รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานครูเทศบาล

Read more

*** ร่วมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก” ด้วยมาตรการ 5 ป. 1 ข. ได้แก่ 1.ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 2.เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 3.ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4.ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 5.ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และลงมือทำทันที 1 ข คือ ขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่างๆ ที่ใช้ใส่น้ำ เช่น อ่างปลา แจกันดอกไม้ กระถางต้นไม้ อ่างน้ำ เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย ***

กิจกรรม kick off ขยายผลการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารของอำเภอแม่ทากิจกรรม kick off ขยายผลการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารของอำเภอแม่ทา...

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาช [ ... ]

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา...

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายศรีป [ ... ]

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศ...

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจ [ ... ]

พิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา...

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บร [ ... ]

การจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ...

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานการประชุม [ ... ]

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ...

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธา [ ... ]

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565การประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565...

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น. เทศบาลตำบลทากาศ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ สมัยสามั [ ... ]

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ร่วมกับ อสม. หมู่ 5 บ้านเกาะทรายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ร่วมกับ อสม. หมู่ 5 บ้านเกาะทราย...

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้นายอนันต์ จินะกา [ ... ]

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ "ลุ่มน้ำแม่ขนาดคัพ" ครั้งที่ 1 ...

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายบัญญัติ กิตติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

Prev Next

รับ วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ ขนาด 30 วัต…

27-09-2559 Hits:1214 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รับ วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ ขนาด 30 วัตต์ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 เทศบาลตำบลทากาศ โดยนายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ในการเข้ารับ วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ ขนาด 30 วัตต์ จาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานติดต่อสื่อสาร สั่งการ และการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยในจังหวัดลำพูน และ ประสานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ประสบภัยต่างๆ  

Read more

ประมวลภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื…

27-09-2559 Hits:1214 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมวลภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่หมู่ 10,14,15,16 ตำบลทากาศ

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 15-24ก.ย.59 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ นำคณะเข้าตรวจเยี่ยม และ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 10,14,15,16 ตำบลทากาศ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก เหตุอุทกภัยเมื่อ วันนี้ 14 กันยายน 2559 ส่งผลให้ สะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำแม่ขะนาด บ้านดอยยาว หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศ พังเสียหาย 1...

Read more

ฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เ…

24-08-2559 Hits:627 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลทากาศ จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559 วันนี้(19 ส.ค.59) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ กล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559 เพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ การให้ความช่วยเหลือและการฟื้นคืนชีพ,การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด (ทีมวิทยากร...

Read more

มอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อให้ความช่วยเห…

31-05-2559 Hits:1410 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย)

วันนี้ (1พฤษภาคม 2559) เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ ในการมอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ ทั้งนี้เหตุวาตภัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ช่วงเวลาประมาณ 14.00 – 16.30 น. พบ ผู้ประสบวาตภัย ทั้งสิ้น 55 ครัวเรือน...

Read more

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุ…

31-05-2559 Hits:1399 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลทากาศ จัดโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 เพื่อ ร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกับตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร ให้บริการห้องน้ำสะอาด และช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทากาศ และบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการตั้งจุดตรวจร่วมป้อมยามหนองหมู

Read more

โครงการ เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอ…

27-01-2559 Hits:1218 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการ    เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ************************************************************************************* ๑.    หลักการและเหตุผล ตามที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาล ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย  ที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อมุ่งเน้น ใช้การบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน  ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับในระดับพื้นที่ โดยการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน...

Read more

โครงการ ป้องกันแก้ไข ควบคุมไฟป่าและหมอกค…

27-01-2559 Hits:1410 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ ป้องกันแก้ไข ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลทากาศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ป้องกันแก้ไข ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อร่วมเป็นการให้ความรู้และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศ โดยมีทีมวิทยากร จากสถานีควบคุมไฟป่า ลำพูน ได้เข้ามาให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้มีความรู้เท่าทันภัยของไฟป่าและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาหมอกควัน อีกทั้ง ยังแนะนำวิธีการดับไฟ และการใช้อุปกรณ์การดับไฟต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Read more

จัดการจราจรและรักษาความสงบในงานตรวจติดตา…

17-09-2558 Hits:1445 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดการจราจรและรักษาความสงบในงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันอาทิตย์ (13 ก.ย.58) เวลา 09 .00 น ณ วัดทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลทากาศ สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลทากาศ เข้าทำหน้าที่จัดการจรและรักาาความสงบเรียบร้อย ในการต้อนรับ คณะตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน (ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นไปตามที่ มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5”  โดยกิจกรรมงานประกอบด้วย มหกรรมตลาดนัดหมู่บ้านรักษาศีล 5...

Read more

ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรเบื้องต้นแก่ราษฎร…

08-06-2558 Hits:1292 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

วันนี้(16 พ.ค.2558) ช่วงเวลาประมาณ 15.00–16.00 น. ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ขึ้นในเขตเทศบาลตำบลทากาศ จากการออกสำรวจความเสียหาย พบว่ามีพื้นที่ประสบเหตุวาตภัย ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ราษฎรประสบวาตภัย จำนวน 10 ราย จาก 3 ครัวเรือน ทั้งนี้เทศบาลตำบลทากาศได้ดำเนินการออกสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรเบื้องต้นโดยการมอบกระเบื้องมุงหลังคา แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คำเตือนจากอุตุนิยมพยากรณ์อากาศ  ในช่วงวันที่ 15-17 พ.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน...

Read more

ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย 7 …

11-05-2558 Hits:1317 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย 7 พ.ค.2558

ตามที่ ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ช่วงเวลาประมาณ 21.30–22.30 น. ของวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558 นั้นช่วงเช้าของวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายพบ เปลี่ยววิญญา นำพนักงานเทศบาลตำบลทากาศ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันออกสำรวจความเสียหาย และดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ซึ่งพื้นที่ประสบเหตุวาตภัย ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลทากาศ และหมู่ที่ 11 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา...

Read more
Prev Next

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เทศบาลตำบลทากาศ

01-01-2558

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เทศบาลตำบลทากาศ

ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ งานจัดเก็บรายได้กองคลัง เทศบาลตำบล...

Read more

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

14-01-2557

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

            ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรม...

Read more