เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 งานวันเด็ก ประจำปี 2560

วันนี้( เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560) ทางเทศบาลตำบลทากาศได้จัดงานวันเด็กขึ้น โดยนายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทางเทศบาลตำบลทากาศขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุน ขนม อาหาร ข้าวห่อและของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ