กลุ่มแกะสลักไม้ บ้านหมื่นข้าว

 
สินค้าแกะสลัก.ผลิตภัณฑ์งามล้ำ.สืบสานตำนานความเป็นไทย.มุ่งมั่นก้าวไกลสู่สินค้าระดับโลก
 
แกะสลักด้วยไม้จามจุรี
 
กลุ่มแกะสลักไม้ บ้านหมื่นข้าว
 
ที่ทำการกลุ่ม โทร.053-574278 ,เทศบาลตำบลทากาศ โทร.053-574111
 
 
 
ประวัติกลุ่ม
 
          ** กำลังอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม  **
 
 
สมาชิกกลุ่ม
 
          ** กำลังอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม  **
 
 
ผลงานและความภาคภูมิใ่จ
 
          ** กำลังอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม  **
 
 
ตัวอย่างสินค้าที่น่าสนใจ