แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 13
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 44
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 38
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 41
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 40
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 38