แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 343
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 112
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 120
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 196
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 147
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 139
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 148
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 304
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 145