แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 33
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 66
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 56
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 64
ผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 60