แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 299
ประกาศ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 299
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 391
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2558 534
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 453
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลทากาศ 496
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ ฌาปนสถานในเขตเทศบาลตำบลทากาศ 445
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2558 โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทากาศ - ท้องฝาย 469
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) 481