แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศสอบราคาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์-บ้านศรีป้าน 331
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง 420
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 340
ประกาศ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 345
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 432
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2558 580
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 501
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลทากาศ 545
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 614
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ ฌาปนสถานในเขตเทศบาลตำบลทากาศ 496