กำหนดราคากลางวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองทุ่งเป็ด บ้านทากาศ

กำหนดราคากลางวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองทุ่งเป็ด บ้านทากาศ