ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.05107 สายเลียบลำน้ำแม่ทา ม.5 เกาะทราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.05107 สายเลียบลำน้ำแม่ทา ม.5 เกาะทราย