แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตะแกรงบ่อพัก บ.หมื่นข้าว-บ้านเกาะทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขน กำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 266
ร่างจ้างเหมาบริการ เก็บขน กำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ 144
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขน กำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 419
ประกาศประกวดราคจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน 239
ร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 228
ผลการประกวดราคาก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล 332
ประกาศประกวดราคารั้วโรงเรียนอนุบาล 321
ประกาศราคากลาง ถนนดินลูกรังบ้านดอนใหม่-หล่ายต้า 343
ร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับรับฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 348