แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหมื่นข้าว 30
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเสียน้ำทุ่งกาด 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนแอสฟะลท์ติกคอนกรีต บ้านทากาศ 21
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟะลท์ติกคอนกรีต บ้านทากาศ 24
ประกาศผลการประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล ม.6 บ้านทากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 400
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล 258
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล บ้านทากาศ 415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ-ค.ส.ล.-บ้านศรีป้าน 433
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านศรีป้าน 325
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เหมืองแพะริมน้ำ 335