แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประปาหอถังสูง บ้านหมื่นข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านเกาะทราย 2
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหมื่นข้าว 1
ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาสำหรับประชาวิจารณ์ โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านเกาะทราย 0
ประกาศผู้ชนะวางท่อระบายน้ำ ลำเหมืองทุ่งเป็ด 26
กำหนดราคากลางวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองทุ่งเป็ด บ้านทากาศ 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียน 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทากาศ หมู่ที่ 6 41
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 49
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ สำหรับรับฟังคำวิจารณ์ 62