ประมวลภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่หมู่ 10,14,15,16 ตำบลทากาศ

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 15-24ก.ย.59 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ นำคณะเข้าตรวจเยี่ยม และ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 10,14,15,16 ตำบลทากาศ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก เหตุอุทกภัยเมื่อ วันนี้ 14 กันยายน 2559 ส่งผลให้ สะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำแม่ขะนาด บ้านดอยยาว หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศ พังเสียหาย 1 แห่ง และพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับสิ่งของที่นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย เทศบาลตำบลทากาศ ได้รับการร่วมบริจาค จาก  ท่านพระครูปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น คุณคมสัน ชาติสุข คุณบรรพต คงเจริญ จากชมรมพระกริ่ง สจ. กัลป์ สะคำปัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต 1 อ.หนุ่มมงคล ยอดเพชร พร้อมคณะสถานีวิยุ MK.โรริโอ105.50 ลำพูน ชุดเคลื่อนที่เร็วนิคมอุตสหากรรมกลุ่มขุนศึกหริภุญชัย และ กลุ่มวีโก้ชาวเหนือรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาจากหลายภาคส่วนที่มีจิตกุศลในการร่วมกันบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้