ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดดูดพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก และรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดดูดพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงนามในประกาศจังหวัดลำพูน ในการรณรงค์เชิญชวนประชาชน ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
วันนี้ ( 27 มิถุนายน 2562 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงนามในประกาศ รณรงค์เชิญชวนประชาชนลดใช้พลาสติก ตามโครงการทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้หลอดพลาสติก ซึ่งจังหวัดลำพูนได้ขอความร่วมมือ และทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมกันรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติก หูหิ้วทุกวันที่ 4 ของเดือน และวันสำคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก และรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะส่งเสริมให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดสะอาดที่ปราศจาก โฟม , พลาสติก และขยะมูลฝอย