ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชน ร่วมอุปสมบทหมู่

ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชน ร่วมอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชน ร่วมอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ธนาคารออมสินขอเชิญพนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป ร่วมอุปสมบทหมู่ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฏาคม 2562 รวม 15 วัน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาประทานผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1,010 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทั้งนี้ ธนาคารออมสินขอเชิญพนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป ร่วมอุปสมบทหมู่ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฏาคม 2562 รวม 15 วัน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดลำพูน โทร. 053-563398,087 หรือ 0808421