แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรับโอนย้าย 303
ประชาสัมพันธ์ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปใช้กับ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ 322
รายงานรายรับ-รายจ่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ 241
ขอเชิญชวนประชาชน ทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 271
ประกาศรับสมัครแม่บ้านสถานศึกษา 207
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาฯ 502
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลตำบลทากาศ 320
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 470
สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน 537
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 563