แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ 22
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 31
มาตรการป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 15
ประกาศ เทศบาลตำบลทากาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 16
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2563 ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 98
บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 406
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 413
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดดูดพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก และรักษาสิ่งแวดล้อม 350
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ลำพูน จำนวน 7 ตำเเหน่ง 18 อัตรา 447
จังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “ยูเมะพลัส พรีเซนต์ ลำพูน 2019” 452