อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่ทา และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้านายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานเปิดงาน