อบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด อำเภอแม่ทารวมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด อำเภอแม่ทารวมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงาน