ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับ อำเภอแม่ทา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทา โดยมีนายโยธิน ประสงค์ ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี