โครงการลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติก และการจัดการขยะที่ถูกต้อง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล จัดโครงการลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติก และการจัดการขยะที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายพ่อค้าแม่ค้าในตลาด และประชาชนทั่วไป