จัดกิจกรรม Kick Off จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย พนักงาน ร่วมกับอำเภอแม่ทา จัดกิจกรรม Kick Off จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานศูนย์ OTOP บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน