โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยประจำปี 2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลทากาศ ร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยประจำปี 2562 ใต้กิจกรรมการเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยท้องถิ่นกับความเข้มแข็งของชุมชนและทิศทางการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน