ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแม่แรง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายมนตรี วงค์นันตา รองประธานสภาฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการโอนย้ายมารับตำแหน่ง สังกัด เทศบาลตำบลทากาศ ของ นายจำเริญ ธัญญะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา