ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรตำบลต้นแบบ

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายพบเปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ นายชยันต์ แก้วกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ และนายสุทัศน์ สารกาศ กำนันตำบลทากาศ เป็นตัวแทนตำบลทากาศ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรตำบลต้นแบบ ให้แก่ตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน