ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปจำลองเจ้าพ่อผาด่าน ประจำปี 2562

28 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลทากาศ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปจำลองเจ้าพ่อผาด่าน ประจำปี 2562 โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมอาทิเช่น การทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาหลวง ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรูปจำลองเจ้าพ่อผาด่าน ร่วมทำโรงทานอาหาร ณ ศาลเจ้าพ่อผาด่าน(อ่างเก็บน้ำแม่กึม) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน