ลงนาม mou ลดการใช้ถุงพลาสติก

ลงนาม mou ลดการใช้ถุงพลาสติก

     ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายกแสวงชัย ยศกาศ ได้มอบให้ นางเพ็ญศรี กันทะวัง รองนายการเทศมนตรีตำบลทากาศ เข้าร่วมพิธีลงนาม mou ลดการใช้ถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน