ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่

ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่

     ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ซึ่งในครั้งนี้เทศบาลตำบลทากาศ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การคัดแยกขยะ รณรงค์เลิกใช้โฟม เป็นต้น