การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ