ฉีดพ่นล้างถนน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมดำเนินการฉีดพ่นล้างถนนบริเวณ ป้อมยามตำรวจหนองหมู ถึง ร้านเอกเกษตร เนื่องจากรับการร้องเรียนจากประชาชน ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง เศษดิน จากการก่อสร้าง ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ "ติดต่อราชการเทศบาลตำบลทากาศ"