โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะจิตอาสา 904 เทศบาลตำบลทากาศ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันทรงค่าและยิ่งใหญ่ของพระองค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ ถนนเลียบลำน้ำแม่ทา ระยะทางรวม 2,100 เมตร