มอบถุงยังชีพ

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรี นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาล นายประพันธ์ ดวงแก้วกาศ นายอิ่นแก้ว ต๊ะกาศ และนายมนตรี วงศ์นันตากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้กักกันตัวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ในเขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ 5 บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 6 บ้านทากาศ และหมู่ 5 บ้านศรีป้าน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างกักกันตัว
โดยถุงยังชีพที่นำมามอบให้แก่ผู้กักตัวและผู้ป่วย ได้รับมอบ สนับสนุนจากผู้ที่มีความประสงค์บริจาค เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด-19
โอกาสนี้ เทศบาลตำบลทากาศ ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญท่านใดประสงค์ร่วมบริจาค เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยประชาชน ตามกำลังที่มี สามารถเข้ามาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ได้ที่เทศบาลตำบลทากาศ ขอขอบพระคุณ