พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลทากาศ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านทากาศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
โอกาสนี้ เทศบาลตำบลทากาศ ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญท่านใดประสงค์ร่วมบริจาค เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยประชาชน ตามกำลังที่มี สามารถเข้ามาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ได้ที่เทศบาลตำบลทากาศ ขอขอบพระคุณ