โครงการส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรม ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรม ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล เลขานุการผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ เทศบาลตำบลทากาศ ซึ่งมี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) สังกัด เทศบาลตำบลทากาศ เข้ารับฝึกอบรม จำนวน 40 คน