มอบกระเบื้องมุงหลังคาที่พักอาศัย ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการมอบกระเบื้องมุงหลังคาที่พักอาศัย ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.30น. ซึ่งเกิดความเสียหายกับที่พักอาศัยประชาชน จำนวน 67 ครัวเรือน การดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
**********************************
ภาพ/ข่าวโดย : นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการ : นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลทากาศ
โทร.053-096008
โทรสาร. 053-096009
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์ : www.thakat.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลทากาศ