โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) บ้านเกาะทราย

วันที่ 20 มีนาคม 2565 หมู่บ้านเกาะทรายดำเนินการจัดทำโครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) บ้านเกาะทราย สนับสนุนโดยกองทุนหลังประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ เรือนคำ และนายประพันธ์ ดวงแก้วกาศ เป็นกรรมการตรวจประเมินโครงการ
**********************************
ภาพ/ข่าวโดย : นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการ : นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลทากาศ
โทร.053-096008
โทรสาร. 053-096009
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์ : www.thakat.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลทากาศ