ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอุเทียน คำเดชศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลทากาศ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอุเทียน คำเดชศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลทากาศ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่