ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ หมู่ที่ 4 บ้านหมื่นข้าว

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ หมู่ที่ 4 บ้านหมื่นข้าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่