ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ หมู่ที่ 5 บ้านศรีป้าน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ หมู่ที่ 5 บ้านศรีป้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่