โครงการอบรมอสม. และแกนนำด้านการแพทย์แผนไทยและการทำสมุนไพรไล่ยุง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ชมรมอสม.บ้านหมื่นข้าว ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมอสม. และแกนนำด้านการแพทย์แผนไทยและการทำสมุนไพรไล่ยุง โดยมีกลุ่มเป้าหมายบ้านหมื่นข้าว หมู่ 4 บ้านหมื่นข้าว จำนวน 45 คน ซึ่งมีนายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางณิชาภา สันป่าแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายประพันธ์ ดวงแก้วกาศ และนายวิรัตน์ เรือนคำ เป็นกรรมการตรวจประเมินโครงการ