ร่วมมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อม รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เป็นตัวแทน กาชาดอำเภอแม่ทา ร่วมมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน จำนวน 2 ราย พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในขณะกักตัว