จิตอาสา ร่วมปรับพื้นที่ถนน ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เลียบลำน้ำแม่ทา

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจงค์ สารกาศ, นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรี นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ, พนักงานเทศบาล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หมู่ 5 บ้านเกาะทราย ปรับพื้นที่ถนน ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เลียบลำน้ำแม่ทา หมู่ 5 -หมู่ 6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน