จิตอาสา กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจงค์ สารกาศ, นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรี นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ, พนักงานเทศบาล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หมู่ 5 บ้านเกาะทราย น้ำกระสอบใส่ทรายวางกั้นน้ำบริเวณหน้าฝายศรีป้าน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งนี้