ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เหตุรำคาญ ตาม พรบ.การสาธารณะสุข2535

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย นายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง กองคลัง และงานป้องกันฯ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เหตุรำคาญ ตาม พรบ.การสาธารณะสุข2535 โดยดำเนินการขุดลอก ฉีดพ่น ล้างท่อระบายน้ำ ที่อุดตัน ณ พื้นที่ ม.6 บ้านทากาศ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การทำบ่อดักไขมัน และขั้นตอนกำจัดน้ำเสีย ก่อนทิ้งลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ กับสถานประกอบการณ์ ร้านค้าในพื้นที่