จัดกิจกรรม "จิตอาสาทากาศ" ภายใต้กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำทา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรม "จิตอาสาทากาศ" ภายใต้กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำทา โดยได้บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาด ลำน้ำแม่ทา เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ ที่อุดตันในลำน้ำแม่ทาให้สะอาด น้ำไหลสะดวก สร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรมดูแล รักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ทาอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19