ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ-แพะเหนือ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนเครื่องเป่าท่อน้ำประปา โดยการประสานของ นายแสวงชัย ยศกาศ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แม่ทา เขต 2
...นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายบุญส่ง ธิกาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ-แพะเหนือ และคณกรรมการประปา ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทากาศ โดยวันนี้ดำเนินงาน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ-แพะเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
...เทศบาลตำบลทากาศ ขอขอบพระคุณ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มา ณ โอกาสนี้