การประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลทากาศ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ ได้จัดการประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ โดยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ และจังหวัดต่อไป