ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ได้มอบหมายให้ นานศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ