ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหมื่นข้าว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนเครื่องเป่าท่อน้ำประปา โดยการประสานของ นายแสวงชัย ยศกาศ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
...นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุทัศน์ สารกาศ กำนันตำบลทากาศ ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทากาศ ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินงานทั้ง 5 หมู่บ้านเป็นเวลา 10 วัน โดยวันนี้เริ่มต้นดำเนินงาน หมู่ 4 บ้านหมื่นข้าว เป็นหมู่บ้านแรก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
...เทศบาลตำบลทากาศ ขอขอบพระคุณ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มา ณ โอกาสนี้